دوستت دارممیگن تو این دنیا هر چی و هر کس رو دوس داری

اون دنیا باهاش محشور میشی

من

تو رو ...


....


پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 04:31 ب.ظ

نظرات

درباره سایت

نویسندگان

امکانات سایت