دوست


پیشاپیش من راه نرو 
         چرا که ممکن است دنبال تو نیایم.

 پشت سرم هم راه نرو 
        چرا که شاید راهنمای خوبی نباشم. 

کنارم قدم بزن، 
               دوستم باش...

پنجشنبه 8 تیر 1396 ساعت 05:09 ق.ظ

نظرات

درباره سایت

نویسندگان

امکانات سایت