آدم سالم
آدمی كه با خودش و با آدمهاى اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست، نتیجتاً حضورش به آدم انرژى می دهد.
بیشتر از اینكه انتقادگر باشد، مشوق است!
بیشتر از اینكه منفى باشد، مثبت است!
بیشتر از اینكه متكبر باشد، متواضع است!
بیشتر از اینكه بخواهد خودنمایى کند، دوست دارد در یک فضاى اشتراكى، دیگران را ببیند و همینطور خودش هم دیده شود!
با آدم سالم، شما بهترین بخش وجودتان بیرون می آید، یعنى از آن دسته آدمهایى نیستند كه شما آماده می شوید كه با آنها كشتى بگیرید!
آدم سالم زیبایی ها را می بیند و به زبان می اورد!
آدم سالم خوش خلق است، مزاح و طنز خوبى دارد
آدم سالم همانی است كه می بینید، فى البداهه است!
خلاقیت دارد، برخوردش محترمانه است، حرمت شما حفظ می شود، می توانید به او اعتماد كنید، احساس امنیت كنید!
آدم سالم كنترل نیاز ندارد، تحقیر نیاز ندارد، تسلط نیاز ندارد!
آدم سالم با مجموعه رفتارهایش به شما احساسى را می دهد كه در حقیقت شما خود را مثبت تر و بهتر از آنی كه هستید؛ می بینید.@parandecharand ☘️

سه شنبه 4 مهر 1396 ساعت 06:33 ب.ظ

نظرات

درباره سایت

نویسندگان

امکانات سایت