تبلیغات
*بچه گنجشک* - طبقه اول

طبقه اولعموفرامرز اومده بود
می گفت:
خدا بیامرز ننه عذرا و بابامسلم رو
این فصل سال که می شد می رفتی در یخچالشون رو باز می کردی
می دیدی طبقه اول ارده شیره ست
طبقه دوم ارده شیره
طبقه سوم ارده شیره

پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت 08:42 ق.ظ

نظرات

درباره سایت

نویسندگان

امکانات سایت