آدینه چهارشنبه 1 آذر 1396 01:01 ق.ظ نظرات ()ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم