یه چیز دیگه ست...
هنوز مونده تا روز مادر بیاد

تازه وقتی بیاد 

تو نیستی


یادته یه بار وقتی از تو گفتم یکی بهم گفت تو داری از مادرت بت می سازی؟

وقتی تو رفتی

همون آدم گفت:

اگه تا آخر عمرت بنشینی گریه کنی حق داری با این مادری که تو داشتی


نه اون حرفش نه این حرفش هیچ کدوم برام مهم نبود


تو

شخصیتت

و عشقی که ازت تو دلم بوده و هست

یه چیز دیگه ست...

میشه یه بار دیگه ببینمت؟

جمعه 11 اسفند 1396 ساعت 08:03 ق.ظ

نظرات

درباره سایت

نویسندگان

امکانات سایت