آدینه سه شنبه 15 اسفند 1396 12:00 ق.ظ نظرات ()امشب هر کار کردم حریف بغضی نشدم که آمده گلویم را می فشرد


روز مادر باشد و تو نباشی


گل های باغچه کولاک کرده باشند و حتی در خواب نبینم که از در خانه بیایی تو 

با خوشحالی بروی کنار باغچه خم شوی و گل ها را تماشا کنی


وقتی که نیستی

روز مادر را به که تبریک بگویم؟