آدینه جمعه 21 اردیبهشت 1397 04:59 ب.ظ نظرات ()خاله اعظم هرشب می نشست سریال آنام می دید بعد رنگ می زد خونه ما:

می بینی؟ چه فیلمایی درست می کنن!؟

یه بار پدرشونو از خونه بیرون می کنن 

یه بار سرطان می گیرن

حالام که مادره معلوم شد کلیه هاش خرابه  ورداشته رفته دهات با مرگ تدریجی بمیره

اینم فردا شب می میره

این کبیر هم که الهی خدا ریشه شو بکنه هر چه آتیشه از گور این درمیاد
 یکی اینه یکی اون موفرفریه
این دوتا اگه بمیرن دنیا یه ذره آروم می گیره

راستی
امشبم که ترامپ ورداشته این برجام بی صاحبو پاره کرده

خدا الهی ریشه شو بکنه 

من نمی دونم این دیگه چه بلائی بود و از کجا نازل شد....


امشب دیگه بسه انقد جوش خوردم

میرم بخوابم

کاری ندارین؟

شب بخیر