آدینه شنبه 12 خرداد 1397 04:35 ق.ظ نظرات ()... hoseini:
مدتی پیش 
تی وی
یه مستند پخش کرد 
از یه مرد امریکایی که کارش رام کردن اسب های وحشی بود

فن عجیبی داشت
می گفت یاد ندارم به زور افسار بر گردن اسبی اتداخته باشم
روشم اینه که میرم از یه  فاصله ای گله اسب های وحشی رو نگاه می کنم
و روی یکی شون
تمرکز می کنم
به قول معروف
یکی شونو نشون می کنم

بعد با محبت
بهش خیره می شم  و حرکاتش رو تماشا می کنم
باور نمی کنید
یه مدت که می گذره
این اسب
از گله جدادمیشه میاد سمت من

من میرم اروم سر و گردنش رو ناز و نوازش می کنم


چیزی نمی گذره که اسب
خودشو به من نزدیک می کنه و
گردنشو خم می کنه
من تو این لحظه 
اسب رو افسارربه گردنش می ندازم و اون مال من میشهتو این سحر ماه مبارک
میگم خدایا
یه اسب
بعد از یه مدت
متوجه نگاه محبت آمیز یه انسان میشه و میاد به طرفش

تو یه عمری به ما محبت کردی و ما هنوز نیومدیم طرفت


شاید این سحر
وقتش  برسه که بیاییم
گردنمو کج کنیم و بگیم:
خداجونم
منو برای خودت نشون کن
منو برای خودت بردار

من 
می خوام رام تو باشم.....