آدینه شنبه 20 مرداد 1397 11:54 ق.ظ نظرات ()خاله اعظم زنگ زده:
من کاری به چیزای دیگه ندارم اما مردم نمی گم هنه شون اما خب همین ها تو شرایط سخت از توشون چه دزدان و چه بی رحم هایی که درنمیاد 


مثلا این همه نخبه های ما و دانشمندان هسته ای رو کی شهید کرد؟ ترامپ که اون سر دنیاست اون مث شیطونه وسوسه می کنه اما اینا اینجا خودشون با عقل خودشون واقعا انتخاب می کنن که بد باشن و نقشه های اونا رو اجرا کنن

دانشمندان هسته ای رو همین جا ازمیون همین مردم یه کسانی خیانت کردند و به شهادت رسوندند

من هر چه فکرمی کنم نمی فهمم سکه فروختن به این موجودات چه معنیی داره؟...