*بچه گنجشک* http://bachegonjeshk.mihanblog.com 2018-06-19T15:20:01+01:00 text/html 2018-06-17T06:51:04+01:00 bachegonjeshk.mihanblog.com آدینه گل به خودی http://bachegonjeshk.mihanblog.com/post/3025 <div><br></div><div><br></div><div><div>از دیروز که با گل به خودی مدافع مراکش ایران پیروز از زمین بیرون آمد یک چیز خیلی توجهم را به خودش جلب کرده. تعداد خیلی زیادی از ورزشکارها، هنرپیشه ها، آدم حسابیها و سلبریتی های ایرانی با مدافع مراکشی همدردی و دلسوزی کردند و برایش نوشتند که مرد، سرت را بالا بگیر و قوی باش. نا خودآگاه از خودم پرسیدم، کجای تمام این سالها، یک ملت (که بعد از مدتها غم و غصه از ته ته دل سرمست پیروزی بود) اینهمه برای رقیبش غصه خورده؟ مایی که شادی برایمان حکم طلا دارد و کالایی کمیاب به حساب می آید، چطور اینهمه سخاوتمندانه شادیمان را در کنار اشکهای جوانی از مراکش قرار دادیم که تا دیروز حتی اسمش هم به گوشمان نخورده بود؟</div><div><br></div><div>ما مردم نجیبی هستیم. شاید از بد حادثه گاهی آنقدر سرگردان میشویم که به جان هم می افتیم. اما تصویر واقعی ما این است، همین فراموش نکردن دلهره های جوان مراکشی آنهم در شادترین لحظه های زندگیمان. کاش صدایم آنقدر بلند بود که این تصویر را به تمام دنیا نشان میدادم.</div><div><br></div><div>#مهدی_معارف</div><div><br></div><div> text/html 2018-06-11T04:48:21+01:00 bachegonjeshk.mihanblog.com آدینه در سوگ ویستا http://bachegonjeshk.mihanblog.com/post/3024 <div><br></div><div><div>خبرى تاسف برانگیز ؛